Coachning

Varför oss?

Vi arbetar hela tiden med att upprätthålla en god kontakt med alla våra arbetsgivare inom olika branscher och erbjuder behovsanalys för att lättare kunna matcha ”rätt” kandidat på ”rätt” plats.

Vi har stor erfarenhet av arbete med nyanlända ”språksvaga” samt av personer med olika funktionsvariationer och anpassar våra stöd till varje enskild individ.

Jobbcoachning för oss handlar inte bara om att skapa möten mellan arbetsgivare och arbetssökande vilket vi är bra på! Jobbcoachning för oss handlar om att SE hela individen för att möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden för alla individer.