Om LeAl

Tillsammans skapar vi mål

Vi som jobbar på LeAl har stort intresse samt erfarenhet av arbete med människor. Vi har lång erfarenhet av matchning och vet hur man matchar ”rätt” kompetens på ”rätt” plats.

Vägen till arbete kan se olika ut och vi finns för att stötta dig i processen med dina önskemål!

Vi använder oss av SE-metoden– finna, få och behålla (Supported Employment) som bygger på empowerment, social integration, värdighet och respekt för individen för att möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden för alla individer.

Metoden bygger på fem steg:

Överenskommelse med individen.
Yrkesprofil.
Jobbsökande.
Arbetsgivarengagemang.
Stöd på arbetsplatsen (vid behov).

Tillsammans skapar vi:

Cv + Personligt brev.
Du får råd och tips om hur du hittar jobb som passar just din kompetens och kravprofil.
Skapar intervjutillfällen.
Kontaktar arbetsgivare.
Ordnar arbetspraktik.
Vi tränar på intervjuteknik.
Motiverande samtal och vägledning genom hela processen.

Förutom Svenska erbjuder vi jobbcoachning även i andra språk som Engelska och Turkiska.

Vision

Vi vill tillsammans med dig skapa ett likvärdigt samhälle där alla ska ha rätt att få resurser och stöd i att hitta sin plats i arbetsmarknaden.

Filosofi

Jobbcoachning för oss handlar inte bara om att skapa möten mellan arbetsgivare och arbetssökande vilket vi är bra på! Jobbcoachcning för oss handlar om att SE hela individen och stötta denna i alla sina processer under sin delaktighet hos oss till arbete eller studier.